ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ P17-2387-3 ΜΠΑΛΑ

Διαστάσεις / Μήκος
cm 160 200 240 300 360 400