ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ P17-9283-1 ΛΕΣΒΟΣ

Διαστάσεις / Μήκος
cm 160 – 200 – 240 – 300 – 360 – 400